Generelle lejevilkår

Generelle lejevilkår

Lejemål fortsætter indtil afmelding er modtaget.

Lejen er baseret på en normal arbejdsdag, svarende til ca. 8 timer.

Ved lejemål hvor det udlejede bliver udsat for tilsmudsning, vil det lejede, ved manglende rengøring, blive rengjort på lejers regning. Ved kraftig tilsmudsning, som umiddelbart ikke kan rengøres, vil der blive rejst erstatningskrav for værdiforringelse.

Ved beskadigelse af materiel, vil reparation eller genkøb blive opkrævet hos lejer. Hvis skaden hører under maskinkaskoforsikringen, vil lejer blive opkrævet en selvrisiko på 12.000,- kr.